top of page
Stilnoct 12.5mg

Køb Stilnoct 12,5 mg i Danmark

100 stk pris 1300kr.
200 stk pris 2400kr.
500 stk pris 5500kr.

Kontakt vores sælger hjælp af den e-mail adresse nedenfor:

 

omegaapotek3@outlook.com

Virksomme stoffer

Zolpidem

Anvendes

Stilnoct® er et sovemiddel. Benzodiazepinlignende middel.

Virker

 

  • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som bl.a. kan fremkalde søvnløshed.

  • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 6-7 timer.

  • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 12 timer.

Mulige bivirkninger

Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.

Almindelige (1-10%)Træthed
Fordøjelsesbesvær(mavesmerter, diarré, kvalme og opkastning)
Rygsmerter
Depression, Døsighed(dagen efter indtagelse), Forvirring, Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Hovedpine, Hukommelsesbesvær(bl.a. hukommelsestab i tiden efter man har indtaget midlet), Koncentrationsbesvær, Mareridt, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed(forværring), Uro og rastløshed
Luftvejsinfektion

Ikke almindelige (0,1-1%)Ledsmerter, Muskelsvaghed
Aggressivitet, Besvær med at styre arme og ben, Opstemthed, Rysten, Talebesvær, Ændring i hudens følesans
Dobbeltsyn, Sløret syn

Sjældne (0,01-0,1%)Leverskade
Bevidsthedspåvirkning, Faldtendens(særligt hos ældre), Gangforstyrrelser
Synsforstyrrelser

Meget sjældne (under 0,01%)Afhængighed af midlet
Nedsat vejrtrækning
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro

Ikke kendtAbstinenser, Tilvænning
Adfærdsforstyrrelse
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet

  • Konfusion og uventede psykiske reaktioner ses især hos ældre. Hvis de forekommer bør behandlingen stoppes.

  • For at mindske risikoen for hukommelsesbesvær bør man sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.

  • Risiko for fortsatte bivirkninger i form af døsighed og nedsat reaktionsevne dagen efter indtagelsen.

  • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

bottom of page