top of page
Pethidine---------------.jpg

Køb Petidin 100 mg/2ml i Danmark

120 stk pris 1500kr
250 stk pris 2800kr
500 stk pris 5000kr
1000 stk pris 8500kr

Kontakt vores sælger hjælp af den e-mail adresse nedenfor:

 

omegaapotek3@outlook.com

Køb Pethidine 100mg/2ml i Danmark
Køb Pethidine 100mg/2ml online i Danmark
Køb Pethidine 100mg/2ml uden recept i Danmark
Køber Pethidin 100mg/2ml online i Danmark
Sådan Pethidine 100mg/2ml online i Danmark
Pethidin 100mg/2ml til salg i Danmark
Pethidin til salg

1. Lægemidlets navn

Pethidin 100 mg / 2 ml injektionsvæske, opløsning

2. Kvalitativ og kvantitativ sammensætning

Pethidinhydrochlorid 5% vægt / volumen

(50 mg i 1 ml og 100 mg i 2 ml samlet volumen)

Se afsnit 6.1 for den fulde liste over hjælpestoffer

 

3. Farmaceutisk form

Løsning til injektion

En klar farveløs, partikelfri opløsning

 

4. Kliniske oplysninger

 

4.1 Terapeutiske indikationer

Lindring af moderat til svær smerte.

Præmedicinering.

Obstetrisk analgesi.

Forbedring af smertestillende

 

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne.

Til moderat eller svær smerte.

En normal enkelt dosis (normalt ikke gentages oftere end 4 timer)

Ved intramuskulær eller subkutan injektion

Ved langsom intravenøs injektion

25 - 100 mg.

25 - 50 mg.

Til obstetrisk analgesi.

Ved intramuskulær eller subkutan injektion gentaget 1-3 timer senere. 50 - 100 mg.

Maksimalt 400 mg på 24 timer.

Som en præmedikation.

Ved intramuskulær injektion en time før operationen. 50 - 100 mg

Til forbedring af smertestillende.

Ved langsom intravenøs injektion. 10 - 25 mg efter behov.

bottom of page